Adaptacja budynku na potrzeby Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych w Bytomiu

adaptacja_budynku

tytuł projektu: Adaptacja budynku na potrzeby Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych w Bytomiu
nazwa beneficjenta: Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych
województwo: śląskie
powiat: m. Bytom
fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
działanie: 1.3. Regionalna infrastruktura społeczna
dziedzina: brak
wartość projektu: 7 553 511.11 zł
dofinansowanie z Unii Europejskiej: 4 965 854.47 zł