Interdyscyplinarna kadra akademicka na rzecz rozwoju gospodarki opartej na wiedzy

interdyscyplinarna_kadra_akademicka

tytuł projektu: Interdyscyplinarna kadra akademicka na rzecz rozwoju gospodarki opartej na wiedzy
nazwa beneficjenta: Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych
województwo: projekt ogólnopolski
powiat: brak
fundusz: Europejski Fundusz Społeczny
program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki
działanie: 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy
poddziałanie: 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni
dziedzina: nauka i edukacja
wartość projektu: 6 552 345.00 zł
dofinansowanie z Unii Europejskiej: 5 569 493.25 zł