Interdyscyplinarne laboratoria analizy i syntezy ruchu w formule shareconomy

interdyscyplinarne_laboratoria_analizy_i_syntezy_ruchu_w_formule_shareconomy

tytuł projektu: Interdyscyplinarne laboratoria analizy i syntezy ruchu w formule shareconomy
nazwa beneficjenta: Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych
województwo: śląskie
powiat: m. Bytom
fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
działanie: 2.3. Inwestycje związane z tworzeniem infrastruktury informatycznej nauki
dziedzina: badania, rozwój, innowacje
wartość projektu: 11 222 874.00 zł
dofinansowanie z Unii Europejskiej: 9 539 442.90 zł