KAIZEN – Japońska jakość w Polsko – Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych

kaizen

tytuł projektu: KAIZEN – Japońska jakość w Polsko – Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych
nazwa beneficjenta: Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych
województwo: projekt ogólnopolski
powiat: brak
fundusz: Europejski Fundusz Społeczny
program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki
działanie: 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy
poddziałanie: 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni
dziedzina: nauka i edukacja
wartość projektu: 3 267 199.25 zł
dofinansowanie z Unii Europejskiej: 2 777 119.36 zł