Laboratorium Barwy

laboratorium_barwy

tytuł projektu: Laboratorium Barwy
nazwa beneficjenta: Polsko – Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych
województwo: mazowieckie
powiat: m.st. Warszawa
fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
program: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw
działanie: 1.4. Wzmocnienie współpracy między sferą badawczo-rozwojową a gospodarką
dziedzina: badania, rozwój, innowacje
wartość projektu: 365 912.20 zł
dofinansowanie z Unii Europejskiej: 270 174.79 zł