Nowoczesna kadra dla e-gospodarki – program rozwoju Wydziału Zamiejscowego Informatyki w Bytomiu Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych

nowoczesna_kadra_dla_e-gospodarki

tytuł projektu: Nowoczesna kadra dla e-gospodarki – program rozwoju Wydziału Zamiejscowego Informatyki w Bytomiu Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych
nazwa beneficjenta: Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych
województwo: projekt ogólnopolski
powiat: brak
fundusz: Europejski Fundusz Społeczny
program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki
działanie: 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy
poddziałanie: 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni
dziedzina: nauka i edukacja
wartość projektu: 3 240 022.46 zł
dofinansowanie z Unii Europejskiej: 2 754 019.09 zł