Opracowanie programów do kształcenia na odległość z informatyki

tytuł projektu: Opracowanie programów do kształcenia na odległość z informatyki
nazwa beneficjenta: Polsko Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych
województwo: projekt ogólnopolski
powiat: brak
fundusz: Europejski Fundusz Społeczny
program: Rozwój zasobów ludzkich
działanie: 2.1. Zwiększenie dostępu do edukacji – promocja kształcenia przez całe życie
dziedzina: nauka i edukacja
wartość projektu: 406 844.82 zł
dofinansowanie z Unii Europejskiej: 305 092.93 zł