PI – Łamigłówki dla Nomada – metoda uczenia przez całe życie na miarę XXI wieku

tytuł projektu: PI – Łamigłówki dla Nomada – metoda uczenia przez całe życie na miarę XXI wieku
nazwa beneficjenta: Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych
województwo: projekt ogólnopolski
powiat: brak
fundusz: Europejski Fundusz Społeczny
program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki
działanie: 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy
poddziałanie: 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni
dziedzina: nauka i edukacja
wartość projektu: 1 520 994.30 zł
dofinansowanie z Unii Europejskiej: 1 292 845.16 zł