Studia informatyczne w PJWSTK – krok ku gospodarce opartej o wiedzę

studia_informatyczne_w_pjwstk

tytuł projektu: Studia informatyczne w PJWSTK – krok ku gospodarce opartej o wiedzę
nazwa beneficjenta: Polsko-Japońska AkademiaTechnik Komputerowych
województwo: projekt ogólnopolski
powiat: brak
fundusz: Europejski Fundusz Społeczny
program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki
działanie: 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy
poddziałanie: 4.1.2 Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy
dziedzina: nauka i edukacja
wartość projektu: 4 306 648.00 zł
dofinansowanie z Unii Europejskiej: 3 660 650.80 zł