System wraz z biblioteką modułów dla zaawansowanej analizy i interaktywnej syntezy ruchu postaci ludzkiej

tytuł projektu: System wraz z biblioteką modułów dla zaawansowanej analizy i interaktywnej syntezy ruchu postaci ludzkiej
nazwa beneficjenta: Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych
województwo: mazowieckie
powiat: m.st. Warszawa
fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
działanie: 1.3. Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe
poddziałanie: 1.3.1. Projekty rozwojowe
dziedzina: badania, rozwój, innowacje
wartość projektu: 6 004 090.52 zł
dofinansowanie z Unii Europejskiej: 5 103 476.94 zł