Wsparcie studentów informatyki jako klucz do rozwoju gospodarki opartej o wiedzę – wzbogacenie programu dydaktycznego w Polsko Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych

tytuł projektu: Wsparcie studentów informatyki jako klucz do rozwoju gospodarki opartej o wiedzę – wzbogacenie programu dydaktycznego w Polsko Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych
nazwa beneficjenta: Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych
województwo: projekt ogólnopolski
powiat: brak
fundusz: Europejski Fundusz Społeczny
program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki
działanie: 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy
poddziałanie: 4.1.2 Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy
dziedzina: nauka i edukacja
wartość projektu: 3 817 035.86 zł
dofinansowanie z Unii Europejskiej: 3 244 480.48 zł