@kademia na rzecz rozwoju ICT – studia podyplomowe

@kademia_na_rzecz_rozwoju_ict

tytuł projektu: @kademia na rzecz rozwoju ICT – studia podyplomowe
nazwa beneficjenta: Polsko Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych
województwo: projekt ogólnopolski
powiat: brak
fundusz: Europejski Fundusz Społeczny
program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki
działanie: 2.1. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki
poddziałanie: 2.1.1 Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach
dziedzina: praca i integracja społeczna
wartość projektu: 1 894 801.29 zł
dofinansowanie z Unii Europejskiej: 1 384 035.70 zł