Heterogeniczna Chmura Obliczeniowa jako Wielomodowe Laboratorium Badawcze (HCO-WLB)

heterogeniczna_chmura_obliczeniowa

tytuł projektu: Heterogeniczna Chmura Obliczeniowa jako Wielomodowe Laboratorium Badawcze (HCO-WLB)
nazwa beneficjenta: Polsko – Japońska Akademia Technik Komputerowych
województwo: mazowieckie
powiat: m.st. Warszawa
fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego
działanie: 1.1. Wzmocnienie sektora badawczo-rozwojowego
dziedzina: badania, rozwój, innowacje
wartość projektu: 908 200.00 zł
dofinansowanie z Unii Europejskiej: 771 970.00 zł